E-Learning | Μισθοδοσία - Εργατικά

Το σεμινάριο Απευθύνεται:

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας ή σε Ατομα που εργάζονται και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις Μισθοδοσίας για τη δουλειά τους. Η γνώση της Μισθοδοσίας, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, για όσους θέλουν να εργασθούν σε Λογιστήρια.

Αυτή είναι μία πλήρης Σειρά Μαθημάτων Μισθοδοσίας.

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τιςώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.    Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Καταγράφουμε συνοπτικά, το περιεχόμενο του Σεμιναρίου.

Τι είναι η Εξαρτημένη Εργασία, Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και Σύμβαση Εργου, Βασικά είδη Συμβάσεων Εξαρτημένης Εργασίας, Σύμβαση Εργασίας με Δοκιμή, Συμβάσεις Μαθητείας και Μαθητευομένου, Υπάλληλοι και Εργάτες, Διευθύνοντες Υπάλληλοι, Παρέμβαση της Πολιτείας – Ρύθμιση της Αγοράς Εργασίας, Ασφαλιστικό Σύστημα.

Βασικά Χαρακτηριστικά των Συλλογικών Συμβάσεων, Είδη Συλλογικών Συμβάσεων, Διαδικασία Διαπραγμάτευσης και θέσης σε ισχύ.

Νόμιμο Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός (προ φόρων), Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.

Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικειοθελείς Παροχές.  Συστατικά Στοιχεία Αμοιβής – Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.

Υπερεργασία, Υπερωρία, Απλή Πρόσθετη Εργασία, Επιτρεπόμενα Ορια Υπερωριών, Υπερωρίες πέραν των επιτρεπομένων ορίων, Προσαύξηση Υπερεργασίας Υπερωρίας, Εργασία Σάββατο ή Κυριακή στο πενθήμερο, Διάλλειμα και 11ωρο ανάπαυσης, Αναλογίες Μισθού – Ημερομισθίου – Ωρομισθίου, Προσπάθεια παρακολούθησης από τη Πολιτεία, της Αγοράς Εργασίας.

Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων, Τακτικές Αμοιβές στα Δώρα Εορτών, Προσθήκη του Επιδόματος Αδείας στα Δώρα, Δώρα και Ημέρες Αδειών, Ασθενειών, Απεργιών κλπ.

Εισαγωγή στις Αδειες – Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Κανονικής Αδειας, Χρόνος Χορήγησης Κανονικής Αδειας, Τρόπος Χορήγησης Κανονικών Αδειών, Χορήγηση Αδειών Τμηματικά, Αντιμετώπιση Διαφωνιών, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών και Επιδόματος Αδείας Υπαλλήλων και Εργατών, με ή χωρίς προυπηρεσία.  Ασφαλιστικές Εισφορές Αποδοχών και Επιδόματος Αδείας, Βιβλίο Αδειών, Συνέπειες από τη μη Χορήγηση Κανονικής Αδειας, Περιορισμοί κατά τη διάρκεια της Κανονικής Αδειας.

Υποχρεωτικές και Προαιρετικές Αργίες, Αμοιβή Υποχρεωτικών Αργιών, Αργίες από έθιμο και η Αμοιβή τους, Εκτακτη Εργασία τη Κυριακή, Αδειες Γάμου και Γέννησης Τέκνου, Αδειες Μητρότητας, Αδεια Θηλασμού  και Φροντίδας Παιδιού.

Εθισμένος και Συνήθης Μισθός, Ελλιπής Απασχόληση, Υπολογισμός Αμοιβής με ελλιπή απασχόληση, Ασφάλιση Ελλιπούς Απασχόλησης, Χρόνος και Τρόπος καταβολής των Μισθών, Χορήγηση Εκκαθαριστικού Σημειώματος, Συνέπειες από τη μη Καταβολή του Μισθού, Προθεσμίες Οικονομικών Αξιώσεων.

Λύση Σύμβασης Εργασίας, Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Εγκυρη Καταγγελία, Απαγόρευση Καταγγελίας, Ακυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας, Τι εισπράττει ο εργαζόμενος, με τη λύση της Σύμβασης, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση Απόλυσης, Δώρα Αδειες στην Αποζημίωση, Φόρος και Ασφαλιστικές Εισφορές Αποζημίωσης, Ποσά Αποζημίωσης Υπαλλήλων, Περιορισμοί στο ύψος της Αποζημίωσης Υπαλλήλων,  Απόλυση με Προειδοποίηση, Ποσά Αποζημίωσης Εργατών, Περιπτώσεις καταβολής και εναλλακτικά μη καταβολής Αποζημίωσης.

Ομαδικές Απολύσεις – Διαδικασία, Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου, Παραίτηση εργαζομένου – Προειδοποίηση Εργοδότη, Χρόνος Παραγραφής Αποζημίωσης Απόλυσης.

Μερική και Εκ Περιτροπής Απασχόληση, Συγκρίσιμος Εργαζόμενος, Υπολογισμός της Αμοιβής στη Μερική Απασχόληση, Υπολογισμός της Αδείας σε Μερική Απασχόληση, Δώρα Εορτών στη Μερική Απασχόληση, Αποζημίωση Απόλυσης στη Μερική Απασχόληση, Ασφαλιστικές Εισφορές στη Μερική Απασχόληση.    

Ασκήσεις

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, γίνονται μία Σειρά Ασκήσεις προσδιορισμού διαφόρων παραμέτρων, για καλύτερη κατανόηση της ύλης.  Σε όλες τις Ασκήσεις υπάρχουν απαντήσεις.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και  είναι eLearning.  Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

   Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. 

Κόστος Σεμιναρίου:

 Τιμή Σεμιναρίου: 258€,  Προκαταβολή: 60 και 6 Δόσεις 33 Ευρώ

Τιμή για Μετρητοίς:  190 Ευρώ

Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές 

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 19-12-2017
Λήξη 27-12-2017
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210 9592623
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Διάρκεια 30 ώρες
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter