Διοργανωτής Σεμιναρίων | Accounting Studies

accountingstudies
Επωνυμία: Accounting Studies
Διεύθυνση: Μπινιώρη 29, Νεάπολη ΤΚ: 56 728, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-537633, 2310-634777
Website: www.accountingstudies.gr

 

Το accounting studies είναι το πρώτο οικοδιδασκαλείο λογιστικής στην Θεσσαλονίκη αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας. Υλοποιεί ταχύρυθμα σεμινάρια λογιστικής και γραμματέων και προετοιμάζει άτομα έτοιμα για εργασία αφού εκπαιδευτούν θεωρητικά αλλά κυρίως στην πράξη.  Εκπαιδεύει και καταρτίζει άτομα κάθε ηλικίας και κάθε γνωστικού επιπέδου, είτε απόφοιτοι λυκείου, πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ που αναζητούν εργασία σε λογιστήρια εταιριών και σε λογιστικά γραφεία.

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα ως γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου, βοηθοί λογιστές ή λογιστές, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στους αποφοίτους μας παρέχουμε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ καθώς και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   1 – 3 ΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ για σίγουρη επιτυχία στην εύρεση εργασίας.

Παρέχονται

  • Σεμινάρια λογιστικής
  • Σεμινάρια γραμματέων
  • Σεμινάρια μισθοδοσίας

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε όσους θέλουν :

  • να προωθήσουν την καριέρα τους
  • να ενισχύσουν το βιογραφικό τους
  • να αυξήσουν τις γνώσεις τους
  • να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση
  • να αλλάξουν επάγγελμα
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Ολοκληρωμένα Σεμινάρια

Έναρξη: 2017-07-10 00:00:00 | Λήξη: 2017-09-07 00:00:00 | Σεμινάριo Γραμματέων | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-06-26 00:00:00 | Λήξη: 2017-07-16 00:00:00 | Σεμινάριο Μηχανογραφημένης λογιστικής Γ' κατηγορίας βιβλία - Διπλογραφικά | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-06-19 00:00:00 | Λήξη: 2017-08-17 00:00:00 | Σεμινάριo Γραμματέων | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-06-04 00:00:00 | Λήξη: 2017-06-30 00:00:00 | Σεμινάριο Μισθοδοσία μισθωτών, μισθοδοσία ημερομισθίων | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-06-01 00:00:00 | Λήξη: 2017-08-10 00:00:00 | Σεμινάριο Μηχανογραφημένης λογιστικής Γ' κατηγορίας βιβλία - Διπλογραφικά | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-06-01 00:00:00 | Λήξη: 2017-07-01 00:00:00 | Σεμινάριο Β' κατηγορίας βιβλία: Έσοδα - Έξοδα - (Απλογραφικά βιβλία) | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-05-29 00:00:00 | Λήξη: 2017-07-27 00:00:00 | Σεμινάριo Γραμματέων | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-05-10 00:00:00 | Λήξη: 2017-05-30 00:00:00 | Σεμινάριο Μισθοδοσία μισθωτών, μισθοδοσία ημερομισθίων | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-05-08 00:00:00 | Λήξη: 2017-07-06 00:00:00 | Σεμινάριo Γραμματέων | Θεσσαλονίκη
Έναρξη: 2017-05-01 00:00:00 | Λήξη: 2017-07-01 00:00:00 | Σεμινάριο Μηχανογραφημένης λογιστικής Γ' κατηγορίας βιβλία - Διπλογραφικά | Θεσσαλονίκη

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter