E-Learning | ΠΛΗ 10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική - Ε.Α.Π.

Το σεμινάριο Απευθύνεται:

Η Σειρά Μαθημάτων ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική απευθύνεται σε σπουδαστές Πληροφορικής του πρώτου έτους του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ. 

Με δεδομένο, πως οι Σπουδαστές, είναι κατά κανόνα εργαζόμενοι και επιπλέον ΔΕΝ υπάρχουν παραδόσεις στο ΕΑΠ, αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει στόχο να συμπληρώσει αυτό το κενό. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, είναι η πρώτη Σειρά από μια ομάδα, που αναπτύσσει η EuroLogicStudies και αφορούν Θεματικές Ενότητες Πληροφορικής, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Η Σειρά Μαθημάτων ΠΛΗ10, όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν, έχει αναπτυχθεί από μία Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardwareκαι Software, καθώς και με μεγάλη Διδακτική εμπειρία σε διάφορα θέματα Πληροφορικής.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Το υλικό έχει εμπλουτισθεί, με πολλές εξηγήσεις, αποτέλεσμα της μεγάλης πείρας που έχει η Ομάδα ανάπτυξης, αλλά και με επιλεγμένα παραδείγματα, από τη Διεθνή Βιβλιογραφία.

Εχει χρησιμοποιηθεί, μία πρωτοποριακή Τεχνολογία, που επιτρέπει τη δημιουργία εικόνων υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν πολλές πληροφορίες, επιτρέπουν τη παρουσίαση των θεμάτων με σαφήνεια, με αποτέλεσμα την εύκολη κατανόηση από τους Σπουδαστές.

Διάρκεια

Η Διάρκεια της Σειράς Μαθημάτων είναι ένας μήνας ή τέσσερεις μήνες ή ολόκληρο έτος, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπουδαστή.

Τρόπος Εργασίας

Αυτό που ζητάμε από το σπουδαστή, είναι η ενεργός συμμετοχή, στο Μάθημα, έστω και αν ακούγεται παράξενο, από το γεγονός πως εργάζεται μόνος στο σπίτι.

Σύμφωνα με το σχέδιο Μαθήματος, που έχει μπροστά του κάθε φορά, πρέπει να παρακολουθήσει μερικά Videosπου περιέχουν θεωρία, καθώς και υποδείγματα επίλυσης ασκήσεων.

Στη συνέχεια δίνουμε στο σπουδαστή τις εκφωνήσεις κάποιων ασκήσεων και  ζητάμε να προσπαθήσει να τις λύσει.

    Σ αυτό το σημείο βρίσκεται η συμμετοχή του Σπουδαστή. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τη προσπάθειά του.   Τα αποτελέσματα, μπορεί να είναι τρία. Μπορεί να καταφέρει να λύσει την άσκηση, μπορεί να το καταφέρει μερικώς, μπορεί να μην το καταφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, με ένα Video, παρέχεται μία από τις λύσεις του προβλήματος, που μπορεί να είναι πολλές.  Ο Σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει τη λύση, να δει που έκανε λάθος. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται και προχωράει.

Το γεγονός πως εργάζεται μόνος στο σπίτι, δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν συμμετέχει.  Συμμετέχει με τη προσπάθεια να λύσει ασκήσεις.

Απορίες

Στη περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να επικοινωνήσει  τηλεφωνικά ή με email, με τη EuroLogicStudiesκαι να αναφέρει το πρόβλημα.

Περιεχόμενο

Οπως είναι γνωστό η Θεματική Ενότητα ΠΛΗ10 – Εισαγωγή στη Πληροφορική του ΕΑΠ, αποτελείται από 4 ενότητες:

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Τεχνικές Προγραμματισμού

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Δομές Δεδομένων

Στη συνέχεια κάνουμε μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε Ενότητας.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Συστήματα Αρίθμησης, Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Μετατροπές μεταξύ των Συστημάτων, Συμπλήρωμα Δυαδικού Αριθμού ως προς ένα και ως προς δύο, Παράσταση Αρνητικών Αριθμών, Πράξεις μεταξύ Αριθμών κλπ

Αλγεβρα Boole, Λογικές Πύλες, Λογικές Συναρτήσεις, Πίνακες Αληθείας, Λογικά Κυκλώματα κλπ

Μικροεπεξεργαστής MIPS, Εισαγωγή, Εντολές Αριθμητικές, Λογικές, Ολίσθησης, Μεταφοράς κλπ

Τεχνικές Προγραμματισμού

Αλγόριθμοι, Ψευδογλώσσα, Δομή Ακολουθίας, Συνθήκες, Αμυντικός Προγραμματισμός, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Μονοδιάστατοι – Δισδιάστατοι Πίνακες, Υποπρογράμματα, Συναρτήσεις, Διαδικασίες, Διαγράμματα Ροής κλπ.

Γλώσσα Προγραμματισμού C

Εισαγωγή στη Γλώσσα, Τύποι Δεδομένων, Δήλωση Μεταβλητών - Σταθερών, Εντολές Εισόδου – Εξόδου, Απλά Προγράμματα,  Αριθμητικοί – Συγκριτικοί - Δυαδικοί και Λογικοί Τελεστές, Συνθήκες, Δομή Επιλογής, Δομές Επανάληψης, Αμυντικός Προγραμματισμός, Προγράμματα που υλοποιούν Λογικές Συναρτήσεις,  Δείκτες.

    Συναρτήσεις Γενικά, Κλήση με Τιμή και Κλήση με Αναφορά, Μεταβλητές Global, Local, Static, Αναδρομικές Συναρτήσεις,

Μονοδιάστατοι Πίνακες, Σειριακή Αναζήτηση σε Μονοδιάστατο Πίνακα, Αναζήτηση σε Ταξινομημένο Πίνακα, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης.

Μονοδιάστατοι Πίνακες και Δείκτες, Δυναμικοί Πίνακες, Πίνακες Δύο Διαστάσεων, Δυναμικοί Πίνακες – Δύο Διαστάσεων, Συμβολοσειρές (Strings),  Εγγραφές Recordsκλπ κλπ

Δομές Δεδομένων

Δυαδικά Δέντρα, Διάσχιση (Transversal) Δυαδικού Δέντρου, Pre-Order, In-Order, Post-Order, Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης, Δυαδικά Δέντρα Σωρού, Δομή Στοίβας, Δομή Ουράς, Δομή Λίστας, Αναζήτηση σε Μονοδιάστατο Πίνακα, Σειριακή, Δυαδική,  Αλγόριθμοι Ταξινόμησης κλπ κλπ  

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη Σειρά Μαθημάτων, στο sitewww.eurologicstudies.gr

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Hardwareκαι Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Κόστος Σεμιναρίου:

Παρακαλώ επικοινωνήστε.  Παρέχονται Δωρεάν Μαθήματα και Τιμές Γνωριμίας

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 23-01-2018
Λήξη 11-02-2018
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210 9592623
Πόλη Εξ αποστάσεως
Διοργανωτής Euro Logic Studies
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter