Σεμινάρια σε Ψυχολογία και Συμβουλευτική

Σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης στην Ψυχολογία και στην Συμβουλευτική

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 – 2018 «ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»

Έναρξη 20-10-2017
Λήξη 11-05-2018
Κόστος Δωρεάν
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Το Diploma in Evidence-based Coaching - Πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council και το Association for Coaching, είναι ένα μονοετές, βιωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών που θα είναι έτοιμοι να παρέχουν Coaching υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Έναρξη 21-10-2017
Λήξη 13-07-2018
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter