Certificate in Coaching Skills & Techniques

Το Certificate in Coaching Skills & Techniques παρέχει τη δυνατότητα για βασική εκπαίδευση στις αρχές, τη Δεοντολογία, τις δεξιότητες και τεχνικές του Coaching, μέσα από καινοτόμες εφαρμογές.

Το πρόγραμμα είναι ταχύρρυθμο, εστιασμένο στην πρακτική γνώση και συνδυάζει αρμονικά την εξ αποστάσεως με την βιωματική εκπαίδευση μέσα από καινότομες τεχνολογικές εφαρμογές. Η δομή και το περιεχόμενο του Certificate in Coaching Skills & Techniques ανταποκρίνονται στα διεθνή επιστημονικά πρότυπα του κλάδου (Evidence-based Coaching). Η μελέτη και πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος εντός του μαθήματος, αφήνοντας λίγες ώρες προσωπικής μελέτης και εργασιών.

Δομή και μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το Certificate in Coaching Skills & Techniques αποτελεί ένα e-learning πρόγραμμα που υλοποιείται σε live-streaming συναντήσεις αξιοποιώντας την καινοτόμα εφαρμογή zoom. Η διάρκεια του προγράμματος ξεπερνά τις 40 ώρες, ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση και την απονομή του Certificate απαιτούνται περίπου 10 ώρες προσωπικής μελέτης και 8 ώρες πρακτικής εξάσκησης. Μέσα από την σύγχρονη τεχνολογία, οι εκπαιδευόμενοι, παρακολουθούν ζωντανές διαλέξεις μέσω video conference, θέτουν τις απορίες τους, συμμετέχουν σε συζητήσεις, πραγματοποιούν βιωματικές ασκήσεις με άλλους εκπαιδευόμενους, και εφαρμόζουν coaching τεχνικές με τη βοήθεια του εκπαιδευτή.

Επαγγελματική Πιστοποίηση

Association for Coaching

Το e-learning Certificate in Coaching Skills & Techniques του Athens Coaching Institute, είναι πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης Association for Coaching στο επίπεδο του Accredited Award in Coach Training. Οι απόφοιτοι του προγράμματος πιστοποιούν τις γνώσεις τους με διεθνή αναγνώριση και θέτουν υγιείς βάσεις για την περεταίρω εξέλιξή τους στον κλάδο του Coaching. 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

 • Το πλαίσιο και τις αρχές του Coaching.
 • Τον κώδικα δεοντολογίας και τα επίπεδα πιστοποίησης.
 • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στο Coaching.
 • Ενεργητική ακρόαση και διατύπωση ερωτήσεων.
 • Μεθοδολογία και μοντέλα στοχοθεσίας – επίτευξης στόχων.
 • Τεχνικές αξιολόγησης ζωής και προσωπικών αξιών.
 • Μεθοδολογία έναρξης μιας coaching συνεργασίας.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προγράμματος 

 • Έχει τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προσφέροντας ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία.
 • Περιλαμβάνει σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, εναρμονισμένο με τα τελευταία συμπεράσματα από την ακαδημαϊκή έρευνα.
 • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ζωντανές διαλέξεις, μαθαίνουν, αναστοχάζονται και υλοποιούν εκπαιδευτικές συνεδρίες.
 • Η μελέτη και προετοιμασία πραγματοποιείται κυρίως εντός του μαθήματος, κι έτσι δεν απαιτεί χρόνο από τις επαγγελματικές και οικογενειακές ευποχρεώσεις των ενηλίκων.
 •  H εκπαίδευση αποτελεί ένα ταξίδι γνώσης και αυτοβελτίωσης.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αποτελεί το εισιτήριο εισόδου στη βιομηχανία του Coaching και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες μέσα από την σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Σε όσους επιθυμούν να εφαρμόσουν coaching εργαλεία και τεχνικές για την προσωπική ή και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σε επιστήμονες και επαγγελματίες όλων των κλάδων. Δεν απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στον κλάδο.

Προαπαιτούμενα εγγραφής

Δεν απαιτείται προηγούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στο Coaching. Για την εγγραφή Certificate in Coaching Skills & Techniques απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου και καλή γνώση αγγλικών (reading ability) ώστε να μελετηθούν έγγραφα του συλλόγου που πιστοποιεί το πρόγραμμα (Association forCoaching).

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Για την άρτια και αποτελεσματική συμμετοχή στα μαθήματα απαιτείται σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο internet, web camera και μικρόφωνο. Το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης εγκαθίσταται και τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, για PC και MAC. Οι συμμετέχοντες θα λάβουνε λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης της εφαρμογής. Δεν υπάρχουν χρεώσεις για την χρήση της εφαρμογής!

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται:

 • Η παρουσία σε 9 aπό τα 10 ζωντανά μαθήματα. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει on demand το βίντεο με το μάθημα που έχασε.
 • Η υλοποίηση 8 coaching μοντέλων και τεχνικών εκτός τάξης σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτή.
 • Επιτυχία 75% στην τελική εξέταση. Online test πολλαπλής επιλογής.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δωρεάν, το βιβλίο του Χαράλαμπου Πετρά, "Η τέχνη του Coaching, Εισαγωγή στην θεωρία & Πρακτική της Coaching Ψυχολογίας".

Χρονοδιάγραμα & Δίδακτρα

Πρόγραμμα ζωντανών διαλέξεων (Live-streaming) Τετάρτη 19:00
21/06/2017
28/06/2017
05/07/2017
12/07/2017
19/07/2017
26/07/2017
Καλοκαιρινές διακοπές Αυγούστου
06/09/2017
13/09/2017
20/09/2017

Εκπαιδευτικές ενότητες και περιεχόμενα

To πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις εκπαιδευτικές ενότητες (modules) με την πλέον σύγχρονη γνώση για το Coaching, τις τεχνικές και την εφαρμογή του σε όλους τους τομείς της ζωής. Μελετήστε με προσοχή το περιεχόμενό τους. 

Εισαγωγή στο Coaching

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται η φύση και ο ορισμός του Coaching, τα όρια, οι διαφορές και οι ομοιότητες με συγγενή πεδία. Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν εις βάθος το πλαίσιο εφαρμογής των τεχνικών του Coaching και θα μάθουν να ασκούν την πρακτική τους ακολουθώντας τις αρχές και τη δεοντολογία του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα η ενότητα περιλαμβάνει:

 • H Ιστορία του Coaching και σχολές σκέψης.
 • Επιστημονικά τεκμηριωμένο Coaching: αρχές και πλαίσιο..
 • Όρια και Δεοντολογία: Διαφορές από την Ψυχοθεραπεία.
 • Πλαίσιο Ικανοτήτων και Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας: Association for Coaching.
 • Επαγγελματικές αξίες και πρότυπα.
 • Ατομική Πιστοποίηση: Τρόπος, μέθοδος και διαφορές σε κάθε σύλλογο.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι δεξιότητες και οι τεχνικέςτ του Coaching που πρέπει να γνωρίζει ένας νέος Coach ώστε να βοηθήσει τον πελάτη του να αναστοχαστεί, να ενισχύσει την αυτογνωσία του, να κινητοποιηθεί και να επιτύχει στόχους. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:

  • Ενεργητική & Ενσυναισθητική ακρόαση.
  • Διατύπωση αποτελεσματικών ερωτήσεων.
  • Αναστοχασμός και εσωτερικός διάλογος.
  • Διαδικασία συμβολαίου - διαχείριση προσδοκιών.
  • Ο τροχός της Ζωής - ολιστική προσέγγιση.
  • Κατανόηση των αξιών που διέπουν τον εαυτό και τη ζωή.
  • GROW model για επίτευξη στόχων.
  • SMART Goals για επίτευξη στόχων.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα πεδία εφαρμογής του Coaching (κατευθύνσεις). Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εικόνα για τις επιλογές εξέλιξης στον κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:

   • Executive & Leadership Coaching.
   • Personal Coaching
   • Health & Wellness Coaching.
   • Career Coaching
   • Diversity Coaching
   • Relationship Coaching.
   • Creativity Coaching.
   • Coaching Psychology.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο πεδίο παρακάτω και σύντομα θα επικοινωνήσει αντιπρόσωπος του εκπαιδευτικού φορέα μαζί σας αναφορικά με το πρόγραμμα.  

Δείτε επίσης: Masterclass «Business Development & Coaching για νέους επαγγελματίες»

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 21-06-2017
Λήξη 20-09-2017
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210 9859680
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Athens Coaching Institute
Διάρκεια 40 ώρες
Εισηγητής Πετράς Χαράλαμπος
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter