Επίκαιρο Φορολογικό Πανόραμα. Αλλαγές Φορολογίας Εισοδήματος και επίλυση Φορολογικών Προβλημάτων

Εισηγητής του Σεμιναρίου:

Καλαμαράς Νικόλαος

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

Ημερομηνίες διεξαγωγής για το σεμινάριο:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/07/2015 (ώρες 17:00-22:00) 5 ώρες

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/07/2015 (10:00-15:00) 5 ώρες

Διάρκεια 2ημερου 10 ώρες

 • Επιλογή συμμετοχής μόνο στην 1 ημέρα ή στη 2η ημέρα - διάρκειας 5 ωρών
 • Επιλογή συμμετοχής στο 2ημερο - διάρκειας 10 ωρών

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη Επιχειρήσεων & Ελεύθερους Επαγγελματίες 

Aναλυτική Περιγραφή του Σεμιναρίου:

 • Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε ΟΛΕΣ τις Αλλαγές που έχουν επέλθει στο Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 4330/2015 και την τρέχουσα γενικότερα ισχύουσα νομοθεσία.
 • Τι αλλαγές έχουν επέλθει σε Φυσικά πρόσωπα και Νομικά πρόσωπα / οντότητες από 01/01/2014 πλέον όλων των νεότερων ερμηνευτικών που έχουν δημοσιευθεί στο 2015.
 • Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στην συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1 – Ε2 – E3 κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Νομικών προσώπων-οντοτήτων (έντυπο Ν) με ανάλυση κωδικών σε συνδυασμό με Παραδείγματα.
 • Κωδικοί Εντύπων φορολογικών δηλώσεων Φυσικών-Νομικών προσώπων-οντοτήτων που οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή!
 • Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα επεξηγήσεων και απαντήσεων στα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

1η ημέρα

Όλες οι Αλλαγές ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που αφορούν Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα – οντότητες

Ενδεικτικά:

 • Πηγές εισοδήματος και πως φορολογούνται πλέον. Παραδείγματα και εφαρμογές
 • Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες- Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και Μειώσεις φόρου. Τρόπος φορολογίας με παράδειγμα
 • Εισόδημα από παροχές σε είδος. Παραδείγματα - Εφαρμογές
 • Αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είδη αμοιβών, τρόπος φορολόγησης
 • Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Αποσβέσεις- Προβλέψεις για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων
 • Δαπάνες που θα αναμορφωθούν στο έτος 2015; Εκπιπτόμενες και Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
 • Αποσβέσεις σε πάγια και μισθωμένα  πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τι αλλαγές έχουν επέλθει στις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Αποτίμηση αποθεμάτων και αλλαγές τρόπου αποτίμησης
 • Επισφαλείς απαιτήσεις: Τι θα κάνω με τις σχηματισμένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και πως θα σχηματίσω νέες;
 • Έννοια της Φορολογικής κατοικίας; Τι σημαίνει παγκόσμιο Εισόδημα;
 • Πότε αποκτάται μόνιμη εγκατάσταση; Τι σημαίνει φορολογικά;
 • Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων - οντοτήτων:
 • Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ.
 • Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ.
 • Ενδοομιλικά μερίσματα: Πως αντιμετωπίζονται και πότε γίνεται παρακράτηση φόρου
 • Διανομές κερδών. Τι συντελεστές παρακράτησης φόρου θα εφαρμόζω
 • Όλες οι Αλλαγές στα Τεκμήρια με Παραδείγματα και Εφαρμογές
 • Κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος ιδιόχρησης και δωρεάν παραχώρησης ακινήτων-γαιών των αγροτών

 

2η μέρα

Επίλυση Φορολογικών Προβλημάτων 

 

✎ Στο σεμινάριο θα ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ προβλήματα που έχουν προκύψει στην πράξη και σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

✎ Σκοπός να καλυφθούν όλα τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, όπως θα έχουν υποβληθεί πριν το σεμινάριο* αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού.

*οι συμμετέχοντες μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματα τους μέσω email (info@euepixeirein.gr) με θέμα «Ονοματεπώνυμο – Ερωτήματα», τα οποία θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

Ενδεικτικά θα αναλυθούν θέματα όπως:

 • Παραγραφή του Φ.Π.Α., τι ίσχυε, τι ισχύει με Παραδείγματα και Εφαρμογές
 • Θέματα που αφορούν τις Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το VIES
 • Ανάλυση των ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ στα Φορολογικά Έντυπα (Φ.Π.Α., ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φυσικών Νομικών Προσώπων-οντοτήτων, ΑΚΙΝΗΤΑ κ.λ.π.)
 • Θέματα που αφορούν τα Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ιδιόχρηση, δωρεάν παραχώρηση κ.λ.π.
 • Ανάλυση των περιπτώσεων της Αναγνώρισης των εσόδων μετά την Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Αρχή του δεδουλευμένου)
 • Πως θα αντιμετωπίσω τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στον 1ο χρόνο Εφαρμογής τους; Τι θα κάνω με την Σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων;
 • Τι σημαίνουν οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου; Με  ποιο τρόπο και πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται στα Φυσικά πρόσωπα;
 • Πως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα Πρόστιμα στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών;
 • Πως διαμορφώνονται πλέον τα Έτη Παραγραφής;
 • Ποιες είναι οι Φορολογικές Αλλαγές στο τομέα της Ναυτιλίας;

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 • Εκπαιδευτικό υλικό &
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης!

Πληροφορίες συμμετοχής για το Σεμινάριο:

 • Ευεπιχειρείν παροχή Ιουλίου: Στις 2 συμμετοχές + 3η Δωρεάν
 • Απαραίτητη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής= ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • Επιλογή συμμετοχής μόνο στην 1 ημέρα ή στη 2η ημέρα - διάρκειας 5 ωρών
 • Επιλογή συμμετοχής στο 2ημερο - διάρκειας 10 ωρών
 • ΑΝΕΡΓΟΙ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Ειδική τιμή συμμετοχής για 5ωρο ή 10ωρο
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως 03/07/2015

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 22-07-2015
Λήξη 22-07-2015
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-6147341
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Ευεπιχειρείν
Διάρκεια 10 ώρες
Εισηγητής Καλαμαράς Νικόλαος
Χώρος Διοργάνωσης

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter