Οι ΝΕΟΙ Φορολογικοί Έλεγχοι και οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ που Εφαρμόζονται σήμερα

Εισηγητής του Σεμιναρίου: 

Καλαμαράς Νικόλαος

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται σε:

 1. Επιχειρηματίες

 2. Συμβούλους Επιχειρήσεων – Υπεύθυνους Φορολογικής παρακολούθησης Λογιστηρίου εταιριών – Προϊσταμένους & Στελέχη Επιχειρήσεων

 3. Λογιστές – Φοροτεχνικούς

 4. Ελ. Επαγγελματίες

Περιγραφή Σεμιναρίου

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στο ΝΕΟ Τρόπο των Επιτόπιων Φορολογικών Ελέγχων, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης θα γίνει ανάλυση:

 1. Στις Νέες Τεχνικές Ελέγχου & στη Μελλοντική Κατάργηση των τεκμηρίων δαπάνης διαβίωσης.

 2. Στην Ανάλυση όλων των Μεθόδων των Τεχνικών ελέγχων με Παραδείγματα και Εφαρμογές.

 3. Στον Έλεγχο που ακολουθεί μετά την αποστολή ή την εισαγωγή σημαντικών ποσών- εμβασμάτων προς και από το εξωτερικό (τρίτες χώρες ή κοινότητα) από Φυσικά πρόσωπα & Επιχειρήσεις.

 4. Στα Πρόστιμα που επιβάλλονται όταν προκύψουν διαφορές μετά τη διενέργεια τέτοιων φορολογικών ελέγχων.

 5. Στους Χρόνους Παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου για την επιβολή τέτοιων φόρων.

 6. Στα Ένδικα μέσα που δύναται να ασκήσει ο ελεγχόμενος και στο μεγάλο δίλημμα προσφυγής ή συμβιβασμού.

 7. Στις Λίστες Καταθέσεων Λουξεμβούργου, Αγοραστών Ακινήτων της Βρετανίας, όπως και στις Λίστες των Εμβασμάτων προς το Εξωτερικό.

 8. Στην Υπαγωγή στο πρόγραμμα εθελοντικής αποκάλυψης κεφαλαίων, επενδύσεων και φορολογικής συμμόρφωσης. Προϋποθέσεις – Υπαγωγή. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.

 9. Στους Κινδύνους που υπάρχουν όταν οι Φορολογούμενοι Φυσικά Πρόσωπα διαθέτουν σημαντικά ποσά στους λογαριασμούς τους την τελευταία 10ετία τουλάχιστον. – Ενέργειες των Φορολογικών Αρχών.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 1. Εκπαιδευτικό υλικό &

 2. Βεβαίωση Παρακολούθησης! 

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 05-08-2015
Λήξη 05-08-2015
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-6147341
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Ευεπιχειρείν
Διάρκεια 6 ώρες
Εισηγητής Καλαμαράς Νικόλαος
Χώρος Διοργάνωσης

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter