Επίκαιρο Σεμινάριο Αλλαγές Φ.Π.Α. και ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φυσικών-Νομικών Προσώπων-οντοτήτων σύμφωνα με το ΝΕΟ Νόμο 4334/16-07-2015 και Επίλυση ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εισηγητής Σεμιναρίου:

Καλαμαράς Νικόλαος

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη Επιχειρήσεων & Ελ. Επαγγελματίες

Aναλυτική Περιγραφή του Σεμιναρίου:

Όλες οι Αλλαγές Φ.Π.Α. και ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που αφορούν Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα – οντότητες μετά τον NEO φορολογικό Νόμο 4334/16-07-2015 και την ισχύουσα νομοθεσία

✎ Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε ΟΛΕΣ τις Αλλαγές που έχουν επέλθει στο Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και στον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον Ν. 4334/2015 και την τρέχουσα γενικότερα ισχύουσα νομοθεσία.

✎ Τι αλλαγές έχουν επέλθει σε Φυσικά πρόσωπα και Νομικά πρόσωπα / οντότητες από 01/01/2015 πλέον όλων των νεότερων ερμηνευτικών που έχουν δημοσιευθεί στο 2015. ( πολ. 1158/1159/1160 )

Επίλυση ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

✎ Στο σεμινάριο θα ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ προβλήματα που έχουν προκύψει στην πράξη και σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Ενδεικτικά:

 1. Φορολογία  κερδών εταιρειών από 01/01/2015 Παραδείγματα και εφαρμογές
 2. Υπολογισμός Προκαταβολής φόρου από 01/01/2015 στις επιχειρήσεις με παραδείγματα και εφαρμογές.
 3. Εισόδημα που υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης πως διαμορφώνεται η νέα κλίμακα  Παραδείγματα – Εφαρμογές
 4. Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης. Πώς διαμορφώνονται οι νέοι συντελεστές. Παραδείγματα εφαρμογές. ( Ισχύς από 01/01/2014 )
 5. Φόρος  Ασφαλίστρων. Πώς διαμορφώνεται σύμφωνα με τον νέο Νόμο. Παραδείγματα εφαρμογές
 6. Αποσβέσεις- Προβλέψεις για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων
 7. Δαπάνες που θα αναμορφωθούν στο έτος 2015; Εκπιπτόμενες και Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
 8. Αποσβέσεις σε πάγια και μισθωμένα  πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τι αλλαγές έχουν επέλθει στις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων.
 9. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Πώς διαμορφώνονται οι συντελεστές
 10. Σε ποια αγαθά μεταβάλλεται ο συντελεστής Φ.Π.Α;
 11. Σε  ποιες  νέες υπηρεσίες επιβάλλεται  Φ.Π.Α;
 12. Πώς θα επιστραφεί ο Φ.Π.Α από τις επιχειρήσεις  που θα μεταταγούν  στο κανονικό καθεστώς απο το απαλλασσόμενο;
 13. Τι ισχύει πλέον με τους μειωμένους συντελεστές στα Νησιά του Αιγαίου. Παραδείγματα εφαρμογές.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

 1. Εκπαιδευτικό υλικό &
 2. Βεβαίωση Παρακολούθησης!

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 06-08-2015
Λήξη 06-08-2015
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-6147341
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Ευεπιχειρείν
Διάρκεια 6 ώρες
Εισηγητής Καλαμαράς Νικόλαος
Χώρος Διοργάνωσης

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter