Σεμινάριο Διαφήμιση & Διαφήμιση στο Internet

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Oι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια της διαφήμισης, να μάθουν την ιστορία της καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει μία διαφήμιση όπως τηλεοπτική διαφήμιση, ραδιοφωνική διαφήμιση κλπ. Θα μπορούν να θέτουν τους λεγόμενους διαφημιστικούς στόχους και να διαχειρίζονται το διαθέσιμο budget τους. Ακόμη, θα έχουν την δυνατότητα να καταλαβαίνουν τον καταναλωτή και τι επιθυμίες έχει καθώς και τον τρόπο με τον οποίο με τον οποίο θα κάνουν στρατηγική έρευνα έτσι ώστε να δημιουργούν αποτελεσματικές και εύστοχες διαφημίσεις.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Στελέχη επιχειρήσεων από τον χώρο του marketing, αλλά και εκτός του συγκεκριμένου χώρου με σκοπό να έχουν την δυνατότητα να κρίνουν ή ακόμη και να δημιουργούν διαφημιστικά κείμενα. Τέλος, απευθύνεται σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει ο τομέας της διαφήμισης και θα ήθελαν να ασχοληθούν με αυτό.,

 

Τι περιλαμβάνει και τι θα μάθετε με τη παρακολούθηση του σεμιναρίου:

• Εισαγωγή - Έννοιες - Μέσα

• Η διαφήμιση στη ζωή μας - Διαφήμιση και προβολή προϊοντος

• Η εξέλιξη της διαφήμισης - Είδη διαφήμισης - Τεχνικές διαφήμισης - Εργαλεία

• Αγοραστική συμπεριφορά - Οι ψυχολογικές πλευρές της συμπεριφοράς καταναλωτή

• Επιδράσεις περιβάλλοντος, οικογένειας, κοινωνικής τάξης - Αγοραστική απόφαση

• Στάσεις

• Media Planer - Media Planning - Ο ρόλος κάθε μέσου χωριστά - Μετρήσεις

• Στρατηγικές προώθησης

• Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων

• Διαφήμιση και internet

• SMS - Το "σιωπηλό" marketing - Εφαρμογές - Τεχνικές

• Ειδικά θέματα internet marketing - Social Media

• Οι εμπλεκόμενοι στη διαφήμιση - Στοιχεία λειτουργίας διαφημιστικής εταιρείας

• Επιλογή διαφημιστικής εταιρείας

• Δομή και λειτουργία διαφημιστικής εταιρείας

• Η σύγχρονη διαφήμιση - Δεοντολογία.

 

Επιπλέον πληροφορίες για το σεμινάριο:

•  Η διδασκαλία γίνεται  σε σύγχρονους Η/Υ και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

• Το σεμινάριο επιδοτείται μέχρι το 100% της αξίας του, από το 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ!

• Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

• Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στη λήξη του σεμιναρίου.

• Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 20-02-2017
Λήξη 05-03-2017
Κόστος 220.00€
Τηλέφωνο 210 5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 16 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter