Σεμινάριο Project Management

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και ικανότητες ώστε είτε να μπορούν να ηγηθούν ενός έργου είτε να είναι αποδοτικά και χρήσιμα μέλη της ομάδας έργου. Θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συστηματική και ολοκληρωμένη άποψη για τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται, να εκτελείται και να ελέγχεται ένα έργο. Τέλος, θα μάθουν με ποιόν τρόπο να προβλέπονται και να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν σαν αντικείμενο εργασίας τη Διαχείριση Έργων οποιουδήποτε περιεχομένου και θέλουν να ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους καθώς επίσης και σε λειτουργικούς Managers και στο επιτελικό προσωπικό, που πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παρέχουν υποστήριξη στα Έργα.

 

Τι περιλαμβάνει και τι θα μάθετε με τη παρακολούθηση του σεμιναρίου:

• Τι είναι project /'Εργο και κύκλος ζωής του έργου

• Σύλληψη, έναρξη, υλοποίηση,ολοκλήρωση και αποδοχή

• Λειτουργία και συντήρηση

• Οργάνωση ομάδας έργου, ρόλος του υπέυθυνου έργου (project manager)

• Οργάνωση κατά project

• Προσδιορισμός των φάσεων του έργου.

• Προγράμματα και διαγράμματα (Gantt-Pert-CPM).

• Πότε ένα έργο θεωρείται επιτυχές.

• Είδη πόρων για τις ανάγκες του έργου.

• Μελέτη σκοπιμότητας, κατάρτηση προϋπολογισμού, χρηματοροή

• Προβλέψεις, η πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων και η επίλυσή τους

• Tό Project plan.

 

Επιπλέον πληροφορίες για το σεμινάριο:

•  Η διδασκαλία γίνεται  σε σύγχρονους Η/Υ και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

• Το σεμινάριο επιδοτείται μέχρι το 100% της αξίας του, από το 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ!

• Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

• Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στη λήξη του σεμιναρίου.

• Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 01-03-2017
Λήξη 15-03-2017
Κόστος 180.00€
Τηλέφωνο 210 5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 12 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter