Σεμινάριο εκμάθηση σε βάθος των PHP & MySQL

Περιγραφή Σεμιναρίου:

Τα σεμινάρια εκμάθησης PHP & MySQL απευθύνονται σε φοιτητές ή αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής, με γνώση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Μπαίνοντας σε βαθιά γνώση των PHP, mySQL, έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίζετε οποιαδήποτε εφαρμογή για ένα site, να το προσαρμόζετε απόλυτα στις ανάγκες σας, να το τροποποιείτε και να εμφανίζετε Websites μοναδικά σε εμφάνιση και λειτουργικότητα.

Όσοι ολοκληρώνουν αυτό το σεμινάριο έχουν στην κυριολεξία την αγορά εργασίας στα χέρια τους!

Ώρες Διεξαγωγής του Σεμιναρίου :

Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-13.00

Για εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το σεμινάριο, μεταβείτε στο τέλος του κειμένου και χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα "κουμπιά".

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

•    Βεβαίωση Παρακολούθησης
•    Απεριόριστη Πρακτική Εξάσκηση και Internet
•    Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ του Σεμιναρίου:

PHP (20 ώρες)

    Εισαγωγή στην PHP
    Μεταβλητές – Τύποι δεδομένων
    PHP & “echo”
    POST & GET
    Functions – Συναρτήσεις
    Include – Require – Require_once
    Διαχείριση αρχείων
    Τρόποι για να περάσουμε μεταβλητές μεταξύ σελίδων (web pages)
    Πρόσβαση σε μια MySQL Βάση Δεδομένων από το Web Χρησιμοποιώντας την PHP
    Έλεγχος Ταυτότητας με την PHP και την MySQL
    Δημιουργία Φόρμας Σύνδεσης/Εγγραφής Χρήστη
    Δημιουργία ενός Καλαθιού Αγορών    
    Γενικά παραδείγματα στην PHP

MySQL (20 ώρες)

    Ορισμός Βάσης Δεδομένων
    Υπόβαθρο της MySQL
    Διαφορά SQL – MySQL
    Διαχειριστικά της MySQL
    Βοήθεια στη MySQL
    Εισαγωγή στους πίνακες + Παραδείγματα
    Τύποι δεδομένων
    MySQL Timestamp
    Κλειδιά και MySQL
    Προσωρινοί πίνακες
    Πεδία Πινάκων
    Σχόλια στη MySQL
    Χαρακτηριστικά INSERT() + Παραδείγματα
    Εντολή SELECT + Συνθήκες για φιλτράρισμα
    Τελεστές
    Ταξινόμηση
    Ομαδοποιήσεις
    Κανονικές εκφράσεις στη MySQL
    Σύμβολα εκφράσεων (Regex)
    Ενώσεις (UNION)
    JOINS (LEFT,RIGHT,INNER,OUTER)
    Συναρτήσεις
    Ευρετήρια πινάκων
    Μηχανές στη MySQL
    Εξαγωγή στη MySQL
    Transactions
    Αποθηκευμένες ρουτίνες
    Διαδικασίες (Stored Procedures)
    Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα (Stored Procedures)
    Μεταβλητές
    Συνθήκες ελέγχου
    Εντολές επανάληψης (loop, while κτλ.)
    Δρομέας
    Triggers – Εναύσματα
    Όψεις – Views
    Παραδείγματα Όψεων
    Γενικά παραδείγματα στη ΜySQL

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 06-07-2016
Λήξη 31-08-2016
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-3636303
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Hellas NetWork
Διάρκεια 40 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Hellas Net Work
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter