Σεμινάριο Web Design - Ανάπτυξη Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL

Σκοπός του σεμινάριου είναι:

Nα παρουσιάσει τις βασικές αρχές προγραμματισμού της PHP, μιας γλώσσας προγραμματισμού για δυναμικούς διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις MySQL οι οποίες απαιτούνται για την ανάπτυξη δυναμικών Ιστοχώρων που βασίζονται σε Βάσεις Δεδομένων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Web designers και developers οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στην ανάπτυξη δυναμικών Ιστοχώρων σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις Βάσεις Δεδομένων. Το Σεμινάριο προϋποθέτει καλή γνώση της γλώσσας HTML, ενώ οι βασικές γνώσεις χρήσης του Dreamweaver ή άλλου επεξεργαστή HTML/ PHP θα ήταν χρήσιμες.

Τι περιλαμβάνει και τι θα μάθετε από τη παρακολούθηση του σεμιναρίου:

• Εισαγωγή, Διαφορά Html & PHP - Το πρώτο πρόγραμμα σε PHP.

• Μεταβλητές - Πράξεις - Σχόλια

• Εμφάνιση Μηνυμάτων - Αυτόματη Μετατροπή Τύπων - Εισαγωγικά - Σταθερές - Τελεστές

• Δομές & Τελεστές Ελέγχου • Δομές Επανάληψης • Πίνακες • Συναρτήσεις & Χρήσιμες Συναρτήσεις • Βάσεις Δεδομένων - Τύποι Δεδομένων - Σχεδιασμός Πίνακα

• Δημιουργία Βάσης Δεδομένων - Δημιουργία Πίνακα - Εισαγωγή Δεδομένων σε πίνακα

• Ενημέρωση Δεδομένων - Αναζήτηση Δεδομένων - Αναζήτηση με κριτήρια - Τελεστές με το where

• Συνδυασμός PHP & MySQL

• Πέρασμα τιμών από HTML form σε PHP

• Δημιουργία drop down list στην php με δεδομένα από πίνακα βάσης δεδομένων

• PHP form redirect στην ίδια σελίδα - redirect σε άλλη σελίδα

• Παράδειγματα για προσθήκη στοιχείων σε βάση δεδομένων & δημιουργίας login αρχείων.

Επιπλέον πληροφορίες για το σεμινάριο

•  Η διδασκαλία γίνεται  σε σύγχρονους Η/Υ και εμπλουτίζεται με εργασίες και πρακτικές εφαρμογές.

• Το σεμινάριο επιδοτείται μέχρι το 100% της αξίας του, από το 0,24% του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ!

• Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθητάτων.

• Δίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης στη λήξη του σεμιναρίου.

• Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 10-02-2017
Λήξη 28-02-2017
Κόστος 280.00€
Τηλέφωνο 210-5782931
Πόλη Περιστέρι
Διοργανωτής Future Business School
Διάρκεια 23 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης Future Business School
Ευχαριστούμε αλλά δεν δεχόμαστε πλέον άλλες εγγραφές για αυτό το σεμινάριο

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter