Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για ΚΕΡΔΗ στα Χρηματιστήρια: Η Τέχνη των ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Θεμελιώδης και Τεχνική Ανάλυση

Εισηγητής Σεμιναρίου

Σοφιανόπουλος Β. Παναγιώτης
Οικονομολόγος, Οικονομικός Αναλυτής με πολυετή εμπειρία σε τμήματα ανάλυσης & Επενδύτης με 25ετή εμπειρία.

Το Σεμινάριο απευθύνεται

σε ελεύθερους επαγγελματίες – Στελέχη και Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μυηθούν στη τέχνη των χρηματιστηριακών επενδύσεων.

Σκοπός του Σεμιναρίου

• Η κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των χρηματιστηριακών επενδύσεων, των χρηματιστηριακών αγορών και των χρηματιστηριακών δεικτών.

• Απόκτηση δυνατότητας Αναγνώρισης των Επενδυτικών ευκαιριών στο πλανητικό χωριό.

• Η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης για τη δημιουργία του δικού μας επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση αυτού, χωρίς να χρειαζόμαστε ενδιάμεσους.

Περιγραφή του Σεμιναρίου

Αναλυτική θεματολογία:

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι:

  • να παρουσιάσει και να αναλύσει διεξοδικά τις χρηματιστηριακές επενδύσεις και τις χρηματιστηριακές αγορές.
  • Παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και η πρακτική εφαρμογή τους.
  • Παρουσιάζονται δωρεάν ιντερνετικές εφαρμογές, που χρησιμεύουν στην διαχείριση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου μας.

Στο τέλος του σεμιναρίου, θα είστε έτοιμοι να κατακτήσετε τις χρηματιστηριακές αγορές.

Ενδεικτικά:

• Ανατοκισμός

• Σημαντικές Ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι

• Ατομικές και Συλλογικές Μορφές Επενδύσεων

Μετοχές, Ομόλογα, ΕΓΔ, Αμοιβαία Κεφάλαια, Ακίνητα

• Η Κεφαλαιαγορά

• Ο Ισολογισμός

Βασικά στοιχεία ισολογισμών, Χρήσιμοι δείκτες, Σημεία προσοχής.

• Τα Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Αποτελεσμάτων

Πως είναι ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Ποια τα στοιχεία του και τι πληροφορίες μας δίνει.

• Αριθμοδείκτες εκ των Οικονομικών Καταστάσεων

Ποιοι είναι, πως τους χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε εταιρείες

• Μετοχικοί Τίτλοι

ΑποτίμησηΜετοχικώνΤίτλων

Κέρδη ανά μετοχή, Price Earnings Ratio, PEG, Price to Book Value, Price to Cash Flow Ratio, Price to Sales, Price to EBITD/EBITDA.

Beta Μετοχών

• Τεχνική Ανάλυση

Τι είναι η Τεχνική Ανάλυση και ποιος ο ρόλος της

BarCharts, LineCharts, CandlestickCharts, Σχηματισμοί, Τάσεις, Στηρίξεις & Αντιστάσεις

• Αυτοπροσδιορισμός του επενδυτικού σας προφίλ

• Διεθνείς & Εγχώριοι Χρηματιστηριακοί Δείκτες

Χρησιμότητα των δεικτών, Χαρακτηριστικά των δεικτών

Οι κυριότεροι διεθνείς και εγχώριοι χρηματιστηριακοί δείκτες

• TheAlphabetPortfolio

• Εφαρμογές που παρέχονται δωρεάν στο ίντερνετ και βοηθούν στην διαχείριση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου μας.

• Εξέταση βασικών δεικτών ή και πιθανών γνωστών επενδυτικών επιλογών στο διεθνές χωριό, σήμερα.

ΔΕΙΤΕ Ενδεικτικό υλικό του Σεμιναρίου ΕΔΩ…

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

  • Power Point
  • Case studies
  • Παραδείγματα για βέλτιστη κατανόηση των συμμετεχόντων

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί:

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή Βιβλίου &
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης

Πληροφορίες συμμετοχής στο σεμινάριο

  • Απαραίτητη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής = ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
  • Ειδική Ευεπιχειρείν τιμή συμμετοχής με τη στήριξη του taxcoach.gr   65,00€

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 23-07-2015
Λήξη 23-07-2015
Κόστος Κατόπιν Επικοινωνίας
Τηλέφωνο 210-6147341
Πόλη Αθήνα
Διοργανωτής Ευεπιχειρείν
Διάρκεια 6 ώρες
Εισηγητής Σοφιανόπουλος Β. Παναγιώτης
Χώρος Διοργάνωσης

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter