Σεμινάριο Επείγουσες Α' Βοήθειες στην Εργασία

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία Επείγοντα Περιστατικά

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - επείγοντα περιστατικά" είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 6 ώρες και αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τους εργοδότες που δεν μπορούν να διαθέσουν πολλές ώρες προς εκπαίδευση.Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά καθώς επίσης διδάσκεται η αντιμετώπισή τους. Συμπεριλαμβάνεται η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) 

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Κατανόηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις πρώτες βοήθειες.
 2. Κατανόηση του ρόλου του πρώτου βοηθού.
 3. Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 4. Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τηδιαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
 5. Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού.

Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 1. Βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ)
 2. Πνιγμονή
 3. Καρδιακή προσβολή.
 4. Αναίσθητος πάσχοντας.
 5. Επιληψία
 6. Αιμορραγία.
 7. Καταπληξία.
 8. Περιποίηση μικρών τραυμάτων και πληγών.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες χωρίς τη διενέργεια εξετάσεων παραλαμβάνουν από τη Rescue Training International Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με τίτλο ''Πρώτες Βοήθειες στην εργασία - Επείγοντα Περιστατικά'' το οποίο ισχύει για 3 χρόνια.Επιλεκτικά διδάσκονται ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής και η χρήση Οξυγόνου, ενότητες για τις οποίες χορηγείται ξεχωριστό αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

 

Για εγγραφή σε αυτό το σύνδεσμο http://www.rescuetraining.gr/el/application-form-for-training/

Ιδιότητες Σεμιναρίου

Έναρξη 13-09-2014
Λήξη 13-09-2014
Κόστος 120.00€
Τηλέφωνο 2310-824505
Πόλη Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Rescue Training International
Διάρκεια 6 ώρες
Χώρος Διοργάνωσης

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter