Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 18:36

Τα πάνω κάτω φέρνει ο νέος νόμος για τους Εκπαιδευτικούς

Γράφτηκε από  Δημητρακόπουλος Γιώργος

Ψηφίστηκε - την Τρίτη 25/10 - στο σύνολό του το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή όλων μας. Εκκρεμεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ώστε να αποτελέσει νόμο του Κράτους. Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα θα βρείτε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

- Τι ισχύει για τις κενές οργανικές θέσεις στην Π.Ε.;

- Τι ισχύει για την μονιμοποίηση των δόκιμων δημοσίων υπαλλήλων;

- Τι σημαίνει Υπάλληλος του Κράτους;

- Ποιες αλλαγές έγιναν στην ποσόστωση από βαθμό σε βαθμό;

- Τι αλλαγές έγιναν στο επίδομα θέσης ευθύνης;

- Τι άλλαξε στο επίδομα Απομακρυσμένων και Παραμεθόριων Περιοχών;

- Πώς γίνεται η κατάταξη του υπηρετούντος εκπαιδευτικού προσωπικού;

- Αναγνωρίζεται για βαθμολογική κατάταξη η υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία;

- Εξαιρούνται ή όχι οι εκπαιδευτικοί από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα;

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων

Καταργούνται με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι κενές οργανικές θέσεις πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 33, παρ. 1α).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει η κατάργηση των υφιστάμενων - κατά τη δημοσίευση του ψηφισθέντος νομοσχεδίου - κενών οργανικών θέσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού εξαιρούνται μόνο οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 33, παρ. 1αε). Αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερες μεταθέσεις και- φυσικά - λιγότεροι διορισμοί τα επόμενα χρόνια! δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση

Καταργείται η αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των δόκιμων δημοσίων υπαλλήλων και εφεξής θα γίνεται μόνο με κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετά από αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, καθώς και της συμπεριφοράς και των προσωπικών του ικανοτήτων. Ειδικότερα:

Εισαγωγικός βαθμός είναι ο βαθμός ΣΤ’ και μετά το πέρας της δοκιμαστικής δετούς περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται εφόσον:

- στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και

- κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία.

Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο βαθμό Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά της οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ’.

- Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά της οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε’.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα του κρινόμενου προκειμένου να μονιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά.

Μετακίνηση υπαλλήλων – Κρατικός υπάλληλος

Με το άρθρο 5 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια του υπαλλήλου του Κράτους με συνέπεια οι υπάλληλοι να μην ανήκουν πλέον στα οικεία Υπουργεία. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά τα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό.

Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται με την απόφαση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που μετακινούνται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από την παραπάνω διάταξη περί μετακίνησης υπαλλήλων με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις διαφαίνεται η αυθαίρετη – επί της ουσίας – μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των Δημοσίων Υπαλλήλων, αφού δεν προβλέπεται γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στις μεταθέσεις. Πρόκειται ασφαλώς για ένα ακόμη πλήγμα στα δικαιώματα των Δ.Υ., με απρόβλεπτες για την ώρα συνέπειες.

Βαθμολογική εξέλιξη

Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:

α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και

ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία,

β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό (σ.σ. βλέπε αμέσως παρακάτω), των κρινόμενων υπαλλήλων,

γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό (βλέπε παρακάτω).

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακα προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το μέσο όρο της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους.

Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ποσοστά:

- Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων.

- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων.

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. Οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά δεν προάγονται μετά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή το επόμενο έτος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωμα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν εξελίσσεται μισθολογικά.

Επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων Περιοχών

Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως (άρθρο 15, παρ. 2).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, το επίδομαΑπομακρυσμένων – Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι τώρα (άρθρο 30, παρ. 2).

Επίδομα θέσης ευθύνης

Κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τροποποιήθηκε το ύψος του επιδόματος που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο και διαμορφώθηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου ως εξής (άρθρο 18):

- Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ,

- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,πεντακόσια πενήντα ευρώ (550€),

- Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης τωνΠεριφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα ευρώ (450€),

- Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τετρακόσια ευρώ (400€),

- Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τριακόσια Ευρώ (300 Ευρώ) και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν έξι τουλάχιστον τμήματα τριακόσια πενήντα ευρώ (350€),

- Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Δημοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα ευρώ (€250). Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τριακόσια ευρώ (€300),

- Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα ευρώ (€150).

- Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων εκατό ευρώ (€100).»

Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού

Οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής (άρθρο 28, παρ. 1):

- με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄,

- με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε΄,

- με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ΄,

- με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ΄,

- με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β΄.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατάταξη των υπαλλήλων, που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη, έξι (6) έτη. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 4 του άρθρου 6, αφαιρούνται δύο (2) έτη.

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι (άρθρο 7, παρ. 7):

Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:

- Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη

- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη

- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη

- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη

- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός):

- αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και

- ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Από τη γραμματική διατύπωση των παραπάνω άρθρων προκύπτει ότι απαιτείται και για τους υπηρετούντες υπαλλήλους - μετά την αυτοδίκαιη κατάταξή τους σε ένα βαθμό - ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, ως προϋπόθεση της βαθμολογικής τους εξέλιξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διευρύνεται, κατά τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό, η διαφορά χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ υπαλλήλων, οι οποίοι, προ της προτεινόμενης, αυτοδίκαιης, κατάταξης, απείχαν, ο αρχαιότερος από τον νεότερο, μόλις ένα έτος. Για παράδειγμα, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 21 έτη κατατάσσεται αυτοδικαίως στον Βαθμό Γ΄, ενώ υπάλληλος με συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας 22 έτη κατατάσσεται στον Βαθμό Β΄, στον οποίο ο πρώτος υπάλληλος θα έχει πρόσβαση μόνο μετά από 4 έτη. Η αρχική διαφορά ενόςέτους γίνεται τεσσάρων ετών!

2. Με την τροποποίηση που επήλθε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, αναγνωρίζεται και η προϋπηρεσία του υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον του έχει αναγνωριστεί για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία τους με τη συμπλήρωση κατ΄ ελάχιστον τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας και τουλάχιστον του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους, εφόσον η συμπλήρωση της ως άνω υπηρεσίας και του ως άνω ορίου ηλικίας χωρήσουν μέχρι την 31.12.2013 (άρθρο 33, παρ. 1γ). - Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εξαιρούνται από την - Εκπαιδευτικοί που έκαναν χρήση της διάταξης του Ν. 3863/10 (άρθρο 10, παρ. 19) και παρέμειναν στην υπηρεσία εξαιρούνται της διάταξης που προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση (άρθρο 33, παρ. 7α).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασιακή εφεδρεία αφορά τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 34).

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Αναπληρωματικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

(εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.)

Τηλ. επικοινωνίας 6977–747439

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http://www.gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστηκε 4202 φορές
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter