Breaking News
Η καταγωγή των ζυμαρικών - Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 09:38
Κίνα: internet με όρους και λογοκρισία! - Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 09:42
Hobby Festival 2018 - Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018 01:13
07 Οκτωβρίου το 10ο Greece Race for the Cure® - Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 23:52
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014 14:50

Προκήρυξη επιχορήγησης 2 θέσεων πρακτικής άσκησης

Γράφτηκε από τον 

presbeia-gallias-220x140ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
Το ΄Ιδρυµα Μποδοσάκη, σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα προκηρύσσει την επιχορήγηση δύο (2) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) µηνών σε οργανισµούς στην Γαλλία.


Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2014. Αίτηση µπορούν να υποβάλουν µέχρι τις 31/8/2014 εν ενεργεία µεταπτυχιακοί φοιτητές.


Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι:
• Trainee για τo κέντρο ροµποτικής Mines Paristech
• Trainee για το cluster Aerospace Valley
Προφίλ υποψηφίου για το κέντρο ροµποτικής Mines Paristech
• Μεταπτυχιακός Φοιτητής τµήµατος Μηχανικών Η/Υ ή Μαθηµατικών ή Πληροφορικής ΑΕΙ µε ειδίκευση στον τοµέα της όρασης Η/Υ.
• Γνώσεις στην επεξεργασία εικόνας (2∆, 3∆). Ιδανικά στην επεξεργασία συννέφου σηµείων.
• Πολύ καλές γνώσεις προγραµµατισµού: C ++ (απαραίτητο) και Python (επιθυµητό).
• Απαραίτητη εµπειρία σε κάµερες οπτικές και βάθους (Kinect και PDM) και βιβλιοθήκες OpenCV, Eigen, PCL (χρήσιµο αλλά όχι απαραίτητο).
• Εµπειρία σε σύντηξη δεδοµένων από πολυτροπικά σήµατα (οπτικό, EEG κλπ).
Προφίλ υποψηφίου για το cluster Aerospace Valley
• Μεταπτυχιακός ή ∆ιδακτορικός φοιτητής τµήµατος Μηχανικών Η/Υ ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
• Έντονο ενδιαφέρον για τις διαστηµικές τεχνολογίες και εφαρµογές.
• Έντονο ενδιαφέρον για την καινοτοµία.
• Ευρύ φάσµα επιστηµονικής γνώσης.
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα οµαδικής εργασίας.


Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης :

  • . Οι υποψήφιοι να είναι ΄Ελληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
  • . ΄Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL µε 80/213/550 µονάδες ή IELTS µε 6,5). Η γνώση της Γαλλικής θα αποτελέσει επιπλέον προσόν.
  • . Πτυχίο του Πανεπιστηµιακού Τοµέα των Α.Ε.Ι. από Ελληνικό Πανεπιστήµιο ή από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού και βεβαίωση φοίτησης σε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα των Α.Ε.Ι. από Ελληνικό Πανεπιστήµιο ή από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού.
  • . ΄Αριστη γνώση Η/Υ.
  • . Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους. 

Επιπλέον Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο µέχρι 31 Αυγούστου 2014 φάκελο υποψηφιότητας που να περιλαµβάνει τα εξής :
1. Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σηµείωµα στην αγγλική γλώσσα.
2. ΄Εκθεση µίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριµένη θέση.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση φοίτησης σε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο µεταπτυχιακό.
Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά το αργότερο µέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 στο παρακάτω email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. µε θέµα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ». Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδροµικά δεν θα γίνουν δεκτές.


∆ιαδικασία επιλογής
Για την επιλογή των εκπαιδευοµένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούµενη από εκπροσώπους του Ιδρύµατος, της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Αθήνα και των ενδιαφεροµένων για την απασχόληση οργανισµών. Ελλιπείς ή εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής.
Η επιτροπή προεπιλέγει τους επικρατέστερους υποψηφίους κατά την κρίση της και τους καλεί σε συνέντευξη. Οι εκπρόσωποι των οργανισµών λαµβάνουν την τελική απόφαση, η οποία και επικυρώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος.


Άλλες πληροφορίες
Οι οργανισµοί που συµµετέχουν στο πρόγραµµα έχουν προταθεί από τη Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και δραστηριοποιούνται στην Γαλλία.
Για να πραγµατοποιήσει ο υποψήφιος την πρακτική του άσκηση στη Γαλλία θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε πανεπιστήµιο. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυµα αποτελεί η υπογραφή της σύµβασης πρακτικής άσκησης µεταξύ του οργανισµού στον οποίο θα ασκήσει την πρακτική του άσκηση ο εκπαιδευόµενος, του εκπαιδευοµένου και του πανεπιστηµίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένος.


Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυµα έχει εξάµηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συµβάλει στην πληρωµή ενοικίου και στην αντιµετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόµενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το µήνα.


Επίσης, το Ίδρυµα, µετά από συνεννόηση µε τον εκπαιδευόµενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου µε επιστροφή από τον τόπο σπουδών του στην Γαλλία , έως του συνολικού ποσού των €250,00.


Το ΄Ιδρυµα δεν θα περιορίσει την επιχορήγηση, αν ο οργανισµός κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόµενους. Το ΄Ιδρυµα µπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που ο οργανισµός διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόµενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόµενος για οποιονδήποτε λόγο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.


Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόµενων αποτελούν ο σεβασµός στους νόµους της Γαλλίας, η σωστή συµπεριφορά και ο σεβασµός στους κανόνες εµπιστευτικότητας που επιβάλλονται από τον οργανισµό. Οι εκπαιδευόµενοι δεν αποκτούν δικαιώµατα σύναψης σύµβασης εργασίας µετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώµατα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος άσκησής τους, οι εκπαιδευόµενοι υποχρεούνται να στείλουν στο ΄Ιδρυµα έκθεση περιγράφοντας τις εµπειρίες που αποκόµισαν. 

 

Δωρεάν ενημερωτική εκδήλωση για σπουδές κι εργασία στην Αυστραλία

 

Διαβάστηκε 2146 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 16:48
Παρακολουθήστε κάποιο Σεμινάριο

Σχόλια

Αφήστε τα σχόλια σας

Δημοσίευσε ένα σχόλιο σαν επισκέπτης

0 / 10000 Περιορισμός χαρακτήρων
Το κείμενο πρέπει να είναι 20-10000 χαρακτήρες

Σεμινάρια Προσεχώς

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Νέες Καταχωρήσεις Σεμιναρίων

Δεν υπάρχουν επερχόμενα σεμινάρια

Get connected with Us

Subscribe to our newsletter